Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Nagra 65% av kanadensarna har nagon form av kompletterande privat sjukforsakring. Manga av dem tar emot det genom sina arbetsgivare. Privata sektorns tjanster som inte betalas av staten star for nastan 30 procent av de totala halso- och sjukvardskostnaderna. Ar 2005 styrde Hogsta domstolen i Kanada i Chaoulli mot Quebec att provinsens forbud mot privat forsakring for sjukvard som redan var forsakrad av provinsplanen krankt Quebec stadgan om rattigheter och friheter, sarskilt de avsnitt som ror ratten Till liv och sakerhet, om det fanns oacceptabelt langa vantetider for behandling, vilket pastods i det har fallet. Beslutet har inte forandrat det overgripande monstret for sjukforsakring over Kanada, men har anstrangt sig for forsok att ta itu med de centrala fragorna om utbud och efterfragan och inverkan av vantetider. Det nationella sjukforsakringssystemet inleddes 1945, strax efter slutet av andra varldskriget. Det var en kompromiss mellan Gaullist och kommunistiska representanter i franska parlamentet. De konservativa gaullisterna motsatte sig ett statligt skottsjukvardssystem, medan kommunisterna stodde en fullstandig nationalisering av varden efter en brittisk Beveridge-modell.

Det resulterande programmet ar yrkesbaserat: alla som arbetar ar skyldiga att betala en del av sin inkomst till en ideell sjukforsakring, som okar risken for sjukdom och som ersatter lakarutgifterna till olika priser. Barn och makar till forsakrade ar ocksa berattigade till formaner. Varje fond ar fri att forvalta sin egen budget och brukade ersatta sjukvardskostnader till den takt som det passade, men efter ett antal reformer de senaste aren ger majoriteten av fonderna samma niva av ersattning och formaner. Regeringen har tva ansvarsomraden i detta system. Det forsta statliga ansvaret ar faststallandet av den kurs som medicinska kostnader ska forhandlas om, och det gor det pa tva satt: Halsosekretariatet forhandlar direkt priserna pa medicin med tillverkarna utifran det genomsnittliga forsaljningspriset som observerats i grannlanderna . En styrelse av lakare och experter bestammer om lakemedlet ger en vardefull noggrann medicinsk forman som ska ersattas (notera att mest medicin ar ersatt, inklusive homeopati). Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah